Wettelijke bepalingen

Mentions légales

U bent ingelogd op de website www.proson.fr, opgesteld door PROSON

De gegevens die hier worden voorgesteld mogen niet commercieel worden gebruikt, zelfs niet gedeeltelijk, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PROSON. Deze website heeft uitsluitend tot doel om informatie te raadplegen over de producten en diensten die door PROSON worden aangeboden.

De vormgeving en de inhoud van deze website vormen samen een werk dat is beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom, waarvan PROSON de houder is. Er mag geen enkele gedeeltelijke of gehele reproductie en/of weergave gebeuren zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PROSON.

De naam PROSON en het PROSON-logo zijn, behoudens specifieke instructies, handelsmerken van PROSON. Elke reproductie, gebruik en/of wijziging die wordt gedaan zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PROSON kan worden beschouwd als plagiaat.

De tekeningen, foto’s, afbeeldingen, teksten, animaties met of zonder geluid en andere documentatie op deze website zijn rechtsobjecten, industrieel en/of intellectueel eigendom, en zijn afhankelijk van het geval eigendom van PROSON of van derden die het bedrijf PROSON beperkte toelating hebben gegeven om ze te gebruiken. Om die reden is elke gedeeltelijke of gehele reproductie, weergave, bewerking, vertaling en/of transformatie, of overdracht naar een andere website verboden. Het is toegelaten om voor private doeleinden kopieën te maken van deze verschillende rechtsobjecten. Hun gedeeltelijke of gehele reproductie, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PROSON, is strikt verboden, tenzij het ten behoeve van de pers is.

De informatie op deze website is niet contractueel bindend voor het bedrijf PROSON.

 

Persoonsgegevens

De informatie die op deze website wordt verzameld, wordt opgeslagen, zodat ze kan worden gebruikt en beheerd. De informatie kan worden doorgegeven aan partners en dienstverleners die betrokken zijn bij het beheer van de producten en diensten. De rechten op toegang, rectificatie en intrekking met betrekking tot de informatie die op deze manier wordt verzameld, kunnen worden uitgeoefend op grond van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden. Dit kan schriftelijk worden aangevraagd via: PROSON – 99-101 rue Pierre Sémard – 92320 Châtillon – Frankrijk

 

Externe hyperlinks

De links vanaf de website www.finexsi.com naar externe websites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf PROSON, in het bijzonder met betrekking tot de inhoud van deze websites, maar ook met betrekking tot de technische risico’s. Door in te stemmen met het gebruik van een hyperlink om toegang te krijgen tot een externe website, aanvaardt u de eventuele risico’s en directe of indirecte schade. Het bedrijf PROSON is niet verantwoordelijk voor hyperlinks die mogelijk naar zijn website doorverwijzen. Het is verboden om dergelijke links te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Cookies

De gebruikers van de website zijn ervan op de hoogte gebracht dat tijdens de toegang tot de online diensten op www.proson.fr, de informatie tijdelijk kan worden opgeslagen in het geheugen of op hun harde schijf. De gebruikers van de website erkennen dat ze op de hoogte zijn gebracht van deze handelswijze en ze aanvaarden.

 

 

Website gemaakt door Baï-Bao