Proson houdt zich aan het Charter voor verantwoordelijke leveranciersbetrekkingen

Proson houdt zich aan het Charter voor verantwoordelijke leveranciersbetrekkingen

Posted on Categories Nieuws

Wat is het Charter voor leveranciersbetrekkingen en verantwoord inkopen?
In 2010 werd het Handvest voor Onderlinge Relaties (nu bekend als het Charter Verantwoorde Leveranciersrelaties) gecreëerd met als doel de economische actoren bewust te maken van de problemen die inherent zijn aan verantwoorde inkoop en de kwaliteit van relaties tussen klanten en leveranciers. De NAC en de Bedrijfsombudsman zijn vastbesloten om de aankooppraktijken van onze bedrijven en openbare diensten te verbeteren. Dit is om de nationale economie te ondersteunen door de nadruk te leggen op de partnerschapsaanpak, de dialoog en de knowhow van de inkoopprofessionals.

Lees meer