Bijeenkoms in het Elysée COP21

Situering :

November 2015 – Ontmoeting met de Afrikaanse staatshoofden en regering in het kader van de COP 21